Geschiedenis van Scouting Were-Di

De naam Scouting Were-di bestaat al sinds 1967 in Veldhoven, toen er een bestuurlijke fusie tot stand kwam tussen de kabouter/gidsen groep “Margaretha Sinclair” en de welpen/verkennergroep “St. Jeroen” beiden uit de wijk d’Ekker en beiden opgericht in 1957. Later fuseerde ook nog een verkennergroep uit de wijk Zonderwijk, “Copernicus” geheten. De jongens en de meisjes hadden een afzonderlijk blokhut en er was weinig onderlinge samenwerking.


Door het afbranden van de jongensaccommodatie “de Bremhut” (ongeveer waar nu de kinderboerderij is gelegen) in het najaar van 1970, werd door de gemeente een nieuwe locatie aangewezen op de Zittard, waar we nog steeds zitten. In 1980 werd scouting Were-di een zelfstandige stichting en neemt het beheer en eigendom van beide blokhutten over van de Stichting jeugdbelangen d’Ekker.


In 1985 werd de doorstroom mogelijk van de kabouters naar een gemengde jongens en meiden verkennergroep en toen de blokhut van de kabouters moest wijken voor uitbreiding van bejaardencentrum “de Ligt”, zijn ook kabouters en  welpen samen gegaan in een gemengde welpengroep op de Zittard. Hierdoor werden we de eerste scouting groep in Veldhoven waar jongens en meisjes in alle speleenheden waren samengevoegd, wat nu normaal lijkt maar voor die tijd best uniek was.


Met een flinke financiële injectie van de gemeente werd er in 1990 goedkeur gegeven voor de bouw van een nieuwe, huidige blokhut en werd er door een aannemer begonnen ondanks een tekort in de begroting. Door veel zelfwerkzaamheid samen met ouders en bekenden kon de blokhut worden afgebouwd. Het schilderwerk, de elektriciteit, de toiletruimte, de keuken en de volledige bouw van een berging waren hiervan een voorbeeld. Het houten dakbeschot hiervan is het laatst overgebleven stukje van de oude bijna volledig houten blokhut uit 1972.
In 2009 heeft een structuurwijziging plaatsgevonden waarbij alle leden van onze groep zijn ondergebracht in een vereniging, de stichting is er nog alleen om de bezittingen van de vereniging te beheren.


Al een tiental jaren schommelen we rond de 75 jeugdleden en 20 leiding en bestuur. Eind jaren negentig hebben wel eens de 120 bereikt en is er overwogen de welpenhorde te splitsen. Bewust is er toen een ledenstop ingesteld om het karakter van de groep te behouden. Hoe het ledental gaat verlopen in de toekomst blijft koffiedik kijken maar Veldhoven gaat het aantal woningen nog uitbreiden en dat betekent weer nieuwe aanwas van leden voor Scouting Were-Di Veldhoven.

Algemeen

Nieuws

Algemeen - Scouting Were-di doet mee aan Rabo ClubSupport!

Update: De RaboClub Support actie werd 27...

Algemeen - Hulp gezocht bij de bevers!

Beste lezer, Graag willen wij ons even aan je...

Kalender

Explorers - Explo Weekend