Schijtjerijk - Reglement 2019

Bij het kopen van uw lot(en) gaat u akkoord met dit reglement en geeft u aan zich aan dit reglement te houden en zo niet de consequenties te aanvaarden.  

Inkoop loten

 • Met ingang van 16 februari 2019 zijn er bij de Explorers van Scouting Were-Di loten te koop à € 5,- per lot.
 • Tot 20 april kunnen de nog beschikbare loten gekocht worden.
 • Bij de koop van een lot wordt het e-mailadres van de begunstigde geregistreerd.
 • Dit e-mailadres is nodig voor het kavelkiezen en voor verdere informatie die van belang is voor de actie. Het e-mailadres zal voor geen ander doeleinde gebruikt worden.
 • Als u een lot wilt kopen moet u 18+ zijn.

Kavel keuze

 • Op 25 april ontvangt iedereen, tegelijkertijd, via de mail een link naar onze website waarmee men een kavel kan kiezen op het schijtveld. Op deze website krijgt u een raster te zien. Dit raster stelt het schijtveld voor met de kavels. Hier kunt u een kavel kiezen waar u denkt dat de koe gaat schijten.
 • Na het kiezen van een kavel wordt dat kavel bezet en kan het niet meer door iemand anders gekozen worden.
 • Als u geen vak heeft gekozen op uiterlijk 9 mei 22:00 uur zal er een willekeurig kavel aan uw lot worden toegewezen.

De actie

 • Op zaterdag 11 mei wordt om 13.30 uur het gehele schijtveld afgezet en wordt de koe losgelaten, de koe heeft tot vier uur de tijd om een koeienvlaai te schijten op één of meer van de maximaal 160 kavels en daarmee een of meerdere deelnemers winnaar te maken.
 • Als u een lot heeft hoeft u niet perse aanwezig te zijn. Als u niet aanwezig bent krijgt u een e-mail waarin staat of u gewonnen hebt of niet. Later (op een t.z.t. afgesproken datum en tijdstip) zal de prijs aan u uitgereikt worden.
 • Op zaterdag 11 mei zullen wij op een weiland zijn van een boer die vrijwillig participeert in deze actie. Omdat deze actie geen overlast mag berzorgen, zijn er de volgende regels waaraan u zich dient te houden:
  • Laat geen rommel achter op het terrein;
  • U mag de koe niet afleiden, lokken, voeren, aanraken of laten schrikken;
  • U mag het schijtveld niet betreden.
 • Indien een toeschouwer de wil van de koe zal proberen te beïnvloeden, door middel van voeren, schreeuwen of iets dergelijks zal hij of zij direct van de actie verwijderd worden en wordt zijn/haar eventuele lot in beslag genomen. Mocht er een prijs op dit lot vallen dan zal dit bedrag naar de Explorers van Scouting Were-Di gaan.
 • De schijtsrechter  zal zo eerlijk mogelijk handelen bij consternatie, er is echter geen mogelijkheid voor een discussie. De boer heeft hierbij altijd het laatste woord.

De winnaar

 • Als de koe schijt stopt het spel, het kavel waarin het midden van de vlaai zich bevindt is de winnaar.
 • Vanuit die positie wordt naar de buitenkant van het veld gemeten en wordt het kavel bepaald op het virtuele kaveloverzicht, waardoor de winnaar(s) vast gesteld kan/kunnen worden.
 • Mocht de koe schijten op een vak dat niet is verkocht, dan valt de prijs op het dichtstbijzijnde vak.
 • Mocht de koe schijten op een kavelgrens dan wint het kavel waar het midden van de vlaai ligt. Mocht dit exact op een kavelgrens liggen dan wordt de prijs eerlijk verdeeld over twee dan wel vier kavels.
 • Schijt de koe niet voor vier uur, dan wint het kavel waar de koe met zijn rechter achterpoot  staat op het moment van de eindtijd.
 • De winnaar wint de hoofdprijs ter waarde van €100,-.
 • De uitbetaling aan winnaars “Schijt Je Rijk 2019” zal op een later tijdstip plaatsvinden. De winnaars krijgen het geldbedrag contant. Het geld zal niet direct op 11 mei worden uitgekeerd maar op een t.z.t. bepaalde datum en tijdstip.  

 

 Dit reglement kan ten alle tijden éénzijdig aangepast worden zonder enige verantwoording.

Algemeen

Nieuws

Algemeen - Scouting Were-di doet mee aan Rabo ClubSupport!

Update: De RaboClub Support actie werd 27...

Algemeen - Hulp gezocht bij de bevers!

Beste lezer, Graag willen wij ons even aan je...

Kalender

Explorers - Explo Weekend