Veiligheid

Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting Were-Di. Daarom speelt veiligheid een grote rol voor onze groep. 

Alle vrijwilligers en 18+ leden bij onze groep beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag, die we iedere drie jaar vernieuwen. Iedereen die vrijwilliger wordt bij Scouting Were-Di leest en ondertekent onze gedragscode, waarin beschreven staat hoe wij als groep op een veilige en sociale manier omgaan met onze jeugdleden. Denk hierbij aan omgang met jeugdleden, het niet alleen zijn met jeugdleden en wat wij acceptabel gedrag vinden van onze vrijwilligers. Maar ook: wat zijn acceptabele manieren om kinderen te straffen, en welke grenzen geven wij aan? Ook zijn er binnen onze groep afspraken over bijvoorbeeld het gebruik van veiligheidshesjes bij activiteiten als hikes en fietstochten en veiligheid rondom het kampvuur, maar ook hoe we omgaan met persoonlijke gegevens van onze leden. 

Jaarlijks worden een basis EHBO-training en diverse cursussen gevolgd, zodat onze vrijwilligers eerste hulp kunnen verlenen, weten hoe ze moeten reanimeren en welke stappen ze moeten nemen wanneer er een ongeval plaatsvindt. Bovendien ziet onze praktijkbegeleiding erop toe dat voldoende vrijwilligers in de speltak zijn gekwalificeerd om met die leeftijdsgroep te werken. Dat gebeurt volgens de richtlijnen van Scouting Nederland. Hiervoor maken wij gebruik van 'kwalificatietekens': badges op de Scoutfit die aangeven of een vrijwilliger extra gekwalificeerd is voor de speltak waarmee hij of zij werkt. Niet alle leiding hoeft gekwalificeerd te zijn. Aan de badges op onderstaande afbeelding kun je zien of iemand gekwalificeerd is voor de speltak. Meer weten? Op de website van Scouting Nederland vind je allerlei informatie over dit onderwerp. 

Heb je vragen over het thema veiligheid? Bespreek het met de speltakleiding of neem contact op met het bestuur.