Veiligheid

Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting Were-Di. Daarom speelt veiligheid een grote rol voor onze groep. 

Alle vrijwilligers en 18+ leden bij onze groep beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag, die we iedere drie jaar vernieuwen. Iedereen die vrijwilliger wordt bij Scouting Were-Di leest en ondertekent onze gedragscode, waarin beschreven staat hoe wij als groep op een veilige en sociale manier omgaan met onze jeugdleden. Jaarlijks worden een basis EHBO-training en diverse cursussen gevolgd, en ziet de praktijkbegeleiding erop toe dat voldoende vrijwilligers in de speltak zijn gekwalificeerd om met die leeftijdsgroep te werken. Dat gebeurt volgens de richtlijnen van Scouting Nederland. Ook zijn er binnen onze groep afspraken over bijvoorbeeld het gebruik van veiligheidshesjes bij activiteiten als hikes en fietstochten en veiligheid rondom het kampvuur, maar ook hoe we omgaan met persoonlijke gegevens van onze leden. 

Heb je vragen over het thema veiligheid? Bespreek het met de speltakleiding of neem contact op met het bestuur.